Follow

Vandaag een afspraak in een kantoor dat alleen "goed bereikbaar" is met de auto. Dat wordt dus urenlang mijn tijd verdoen in de file.

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

This is the personal Mastodon of Eric Beckers, hosted by Masto.host