Follow

"Op termijn is het mogelijk dat we West-Nederland niet kunnen behouden. Het lijkt me zinvol voor de maatschappij om de discussie te voeren welke delen van Nederland we tot welke prijs willen verdedigen."
nos.nl/artikel/2271163-kustlij

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

This is the personal Mastodon of Eric Beckers, hosted by Masto.host