Follow

Museum night, aub.edu.lb/museum_archeo/Pages bezocht. Om 10 uur sloot het museum, toch nog anderhalf uur kunnen rondkijken. Weer een collectie van duizenden jaren oude voorwerpen, alsof het niks is.

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

This is the personal Mastodon of Eric Beckers, hosted by Masto.host