Follow

M'n Garmin raakt weer eens helemaal van slag, er is overlap tussen de afzonderlijke OpenCycleMap-bestanden van Duitsland, Oostenrijk en Hongarije. Nu die van Duitsland maar uitgebreid met losse tegels. garmin.openstreetmap.nl

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

This is the personal Mastodon of Eric Beckers, hosted by Masto.host