Show newer

Naast de Romeinse tempels in Baalbek een Shiitische moskee en de Melkitische Grieks Katholieke kerk gewijd aan Sint Barbara, die in Baalbek zou zijn geboren. Baalbek is overwegend Shiitisch en een bolwerk van Hezbollah. Voor de tempelingang staan verkopers met Hezbollah t-shirts.

De Jupitertempel en Bacchustempel in Baalbek, Libanon. De Jupitertempel is de grootste Romeinse tempel ter wereld en net als de Bacchustempel is die gebouwd op oudere tempels die er eerder door de Feniciers en Grieken waren neergezet. Echt een indukwekkende plek.

Even lekker zitten op het terras van mijn hotel in Deir el qamar.

Een van de langst door mensen bewoonde stukjes aarde, Byblos, Libanon, gesticht 7000 jaar geleden. Egyptenaren, Grieken, Feniciërs, Romeinen, Perzen, Arabieren, Kruisvaarders, Fransen, allemaal hebben ze letterlijk hun steentje bijgedragen.

Loop je bij een of ander instortend krot (opletten voor naar beneden suizende brokstukken) een andere straat in en dan zie je dit weer. t.co/BtLd2rhUCt

By through the village of in . I was lucky to have some space near the back window of the train to take pictures. Unfortunately the weather was rather bad.

Straks knollenvoer uit de oven...pompoen, pastinaak, kweepeer, winterpeen, rode ui, knoflook, kipdijfilet, olijfolie, kruiden, peper en zout.

The village of Gaupne and the Jostedal Glacier as seen from Molden,

Naar reisboekhandel stanley-livingstone.eu in Den Haag geweest. Fietsroutegidsen Nederland - Hongarije/Roemenië en biografie van Alexander von Humboldt gekocht.

In 2011 and 2012 I toured through on my own. Because the historical villages Hongcun and Xidi were difficult to reach by public transport, I booked a day tour with a tour group. Me as the only westerner in a group of appr. 45 Chinese. Maybe since I speak some Chinese it was a very nice day.

SSC playing a football game...people in bring their TV and furniture on the street to watch the game together 😀

My rental bike on Qixingtan beach near . Did a day tour into the Taroko Gorge. November 2016.

One of the most memorable hotels I've stayed in: Hotel Continental in , . Among the oldest hotels in the city, from 1872, with an abundant but little bit run-down interior. It looks like time stood still in the hotel. Parts of the movie The sheltering sky was filmed in the hotel and it had famous guests like Winston Churchill, Queen Victoria's son Edward VII, Jack Kerouac, Paul Bowles and The rolling stones.

However with if still there's one thing I like to push limits, it's the distance I can cycle in one day without overstretching my body. In 2016 it was 140 km, in 2017 it was 192 km and this summer I went by (loaded with tent, stove etc.) 216 km from , Netherlands to in France. It took me 12 hours and 5 minutes, including waiting for two ferries, some short sightseeing and going to the supermarket for lunch

Show older
Eric's mastodon instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!